Am I Alive

';

Credits:

Music : Svetlana Bliznakova, Rally Velinov, Nikolay Bliznakov

Arrangement : SEVI( Rally Velinov, Delyan Ketipov, Pavlin Ivanov, Svetlana Bliznakova) and Alexandra Zerner (keys, guitars)

Lyrics : Nikolay Bliznakov, Svetlana Bliznakova

Video : Boyan Karamfilov Producer : SEVI

© 2021 SEVI. All Rights Reserved.